Duurzame eilanden


Duurzame Eilanden schetst een beeld van duurzame ontwikkelingen op de Nederlandse eilanden. De nadruk ligt op het gebruik van de natuurgebieden en het water op en rondom de eilanden. Nieuwe technologische ontwikkelingen gaan nu heel snel en spelen in op de behoefte om een schone energie op te wekken. Hoe kan men op een manier die dicht bij de natuur ligt en niet belastend is voor de omgeving en het milieu, schone energie opwekken? Deze documentaire volgt overheden, idealisten en bedrijven bij hun stappen om de eilanden in korte tijd te verduurzamen. Doen de bewoners van de eilanden ook mee en hoe?

Binnen alle takken van de overheid worden duurzame plannen gemaakt. In Brussel, in Den Haag, bij de provincies en de lokale gemeentes, overal zijn plannen voor duurzame gebiedsontwikkeling. Het aantal subsidieprogramma’s om duurzame economie te stimuleren is bijna niet te tellen. Maar veel van die plannen krijgen maar voor een bepaalde periode geld. Wat gebeurt er nog daarna?

Zetten projecten die het label duurzaam krijgen opgeplakt wel echt zoden aan de dijk? Zijn we nu eindelijk echt op weg naar een meer duurzame samenleving en hoe doen we dat dan? Fijn zou zijn als dit gezamenlijk gebeurd, maar beseffen we als burgers voldoende wat er op het spel staat en waar onze eigen verantwoordelijkheden liggen? Al dit soort vragen leidde tot het idee voor de documentaire “Duurzame Eilanden” waarin de filmmaakster op onderzoek uitgaat op de Nederlandse eilanden.

De Nederlandse eilanden willen zichzelf graag een etalagefunctie aanmeten en zijn dan ook zeker geschikt om als voorlopers voor de rest van Nederland te fungeren, maar hoe krijgen ze de bevolking ook volledig mee.

Voor de research fase is er een samenwerking met Stichting View, Maarten van Rouveroy van Greenpeace en Noctiluca, Rickert Pos en Dirk Everse.


67 views

© 2020 by Eef de Graaf