top of page
Duurzame Eilanden- Eef de Graaf-1.jpg

Educatieproject in ontwikkeling

Een educatieproject over de verandering richting een duurzame samenleving op de Eilanden van de Zuidwestelijke Delta en de Wadden .De transitie naar een duurzame samenleving wordt urgent, we hebben nog zo’n tien jaar om de energietransitie te realiseren en opwarming van het klimaat met 1,5 graad, tegen te gaan. Dit betekent dat we diverse sociale groepen moeten bereiken en kinderen en jongeren meer moeten onderwijzen over wat er gaande is met betrekking tot de aanpassingen die we moeten doen om klimaatverandering tegen te gaan. Met een positieve insteek en met speelse interactieve lespakketten kunnen we inzicht bieden in wat er al gaande is op en rondom de Nederlandse eilanden met duurzame proeftuinen en kunnen we veel bereiken door hard te werken aan positief inzicht en educatie. Zo sneller bewustwording te creëren en gezamenlijk te werken en te zoeken naar creatieve oplossingen voor een duurzame samenleving.

De documentaire Duurzame Eilanden is klaar.

Er is heel veel belangstelling voor de afgeronde documentaire Duurzame Eilanden, na vertoning van de film kwam er uit het veld ook veel vraag naar educatiemateriaal. Er is na drie jaar draaien nog genoeg filmmateriaal voor extra korte informatieve filmpjes over proeftuinprojecten op de eilanden en meer aandacht voor diverse onderwerpen en verdieping. De initiatiefnemers willen dan ook verder aan de slag met een groot overkoepelend en verbindend educatieproject en een bijzondere interactieve site, waar scholen en belangstellenden alles kunnen vinden rondom verandering naar een duurzame samenleving op en rondom de eilanden en ontwikkelingen rondom zoet en zout water en ecologie.

Zie het project als een platform voor educatie en beeldmateriaal rond duurzame eilanden.

Duurzame Eilanden geeft een beeld van overheden, idealisten en bedrijven die de mogelijkheden van de Nederlandse eilanden benutten voor duurzame ontwikkelingen en proefprojecten.

Thema’s: Het project past binnen de thema’s van de zogeheten klimmaat-tafels, de duurzame thema’s die gaan over transitie-denken. “Educatie over de transitie naar een duurzame samenleving en hoe de eilanden kunnen worden ingezet als proeftuin voor duurzame veranderingen m.b.t.  het milieu, de natuur, dorpen en steden op de eilanden”

De sectorthema’s zijn: energietransitie, natuur en milieu, mobiliteit, landbouw, gebouwde omgeving, en bosbouw/biodiversiteit en hoe en wat op de eilanden.

De focus gaat uit naar waterbeheer en zeespiegelstijging en gebruik van onze deltawerken als combinatieprojecten voor energieopwekking met water en duurzame veranderingen in de natuur rond de eilanden. Door de opwarming van het klimaat veranderd er veel, wat gaan we doen met die opwarming en zeespiegelstijging in de omgeving. Wat kunnen we nog meer doen om klimaatopwarming tegen te gaan?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunst en cultuur. Verder werken we met hulp van, met verhalen, filmpjes en kunstprojecten gaan we aandacht te genereren voor een duurzame samenleving. Zo stimuleren we met educatie en voorlichting deelnemers na te denken hoe zelf een steentje bij te dragen, naar bestaande projecten te kijken en te leren en zo mee te werken richting een duurzame samenleving

De makers zoeken financiering voor het educatieproject Duurzame Eilanden en werken met de stichting View. Deze stichting is een non-profit stichting met een ANBI-Status. Uw bijdrage is daardoor ook fiscaal aftrekbaar. We zoeken sponsors, fondsen en overheden om ons te ondersteunen.

Verbinding is belangrijk: mensen en organisaties met elkaar te verbinden en in kaart brengen wat er allemaal is op dit gebied.  Op een speelse innovatieve en kunstzinnige website informatie verstrekken wat er allemaal gebeurt in de regio’s van de eilanden. Nog meer naar buiten brengen hoe men hier in Nederland te werk gaat. Een website die ook aantrekkelijk, informatief en leuk is voor kinderen, jongeren en volwassen. Voor het werk aan de website betrekken we kunstenaars, gamemakers en de vormgevers en kunstenaars. Nederland en zijn duurzame ontwikkelingen staat goed in de belangstelling vanuit het buitenland en loopt samen met de noordelijke landen voorop op de weg naar een duurzame samenleving doordat er veel initiatieven zijn. Met dit unieke verbindende educatieproject wordt gewerkt aan verbinding, creativiteit en bewustwording. In de bijlagen en daarnaast de begroting en het dekkingsplan ziet u hoe de opzet van het educatieproject is begroot en kan worden gefinancierd. Contact: Eef de Graaf Producties. www.eefdegraaf.com

stills extra jpg copy.jpg
DJI_0051-1dijk-2.jpeg
DJI_0014terschzee.jpeg
bottom of page